შოთა მანელიძე

ასოცირებული პარტნიორი, ადვოკატი
manelidze-1
31 25 30, 31 25 31

განათლება
1993-1998 თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
იურიდიული ფაკულტეტი

პროფესიული გამოცდილება
2000-2003 საქართველოს შსს დიდუბე-ჩუღურეთის საგამოძიებო სამსახური, გამომძიებელი
2003-2004 საქართველოს შსს საგამოძიებო დეპარტამენტი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი
2005 წლიდან საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლოს საადვოკატო ბიურო, დამოუკიდებელი ადვოკატი

2006 წლიდან საადვოკატო ბიურო “მიგრიაული და პარტნიორები” პარტნიორი, ადვოკატი

2006 წლიდან საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი

სამეცნიერო კონფერენციები და ტრენინგები
2004 წელი საქართველოს იუსტიციის საბჭო, პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა
2007 წელი ს.ს.ი.პ. “საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის” სასწავლო ცენტრი, ტრენინგი: სისხლის სამართლისა და ადვოკატის უნარ-ჩვევებში.
2008 წელი ამერიკის ადვოკატთა ასოციაცია და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია. ტრენინგი: ადვოკატის უნარ-ჩვევები სასამართლო პროცესში
2009 წელი ადამიანის უფლებათა დაცვის გაეროს უმაღლესი კომისრის ოფისი საქართველოში. ტრენინგი: გაეროს გასაჩივრების პროცედურებსა და სახელშეკრულებო ორგანოების რეკომენდაციებში

ენების ცოდნა
1 ქართული მშობლიური
2 რუსული თავისუფლად
3 ინგლისური სასაუბრო

manelidze-1
შოთა მანელიძე
ასოცირებული პარტნიორი, ადვოკატი
31 25 30, 31 25 31