საადვოკატო ბიურო “მიგრიაული და პარტნიორები’’ (წინამორბედი “როინ მიგრიაულის საადვოკატო ბიურო”) დაფუძნდა 1997 წლის ივლისში. დღევანდელი სახელწოდებით საადვოკატო ბიურო საქმიანობს 2000წ. 5 იანვრიდან, როდესაც ადვოკატებმა დოქტ. როინ მიგრიაულმა და ზაზა ჯაფარიძემ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით დააფუძნეს სამოქალაქო სამართლის ამხანაგობა. საადვოკატო...