პარტნიორი ორგანიზაციები

შპს „ჯეო–პატი“ დაფუძნდა 2006 წელს. მისი დამფუძნებლები არიან კვალიფიციური პატენტრწმუნებული ნუგზარ ქსოვრელი და ინტელექტუალური საკუთრების კვალიფიციური სპეციალისტები. შპს „ჯეო–პატმა“ ერთ–ერთმა პირველმა მოამზადა და შექმნა...